لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Banshee - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Banshee.Season4.All.HDTV.x265.720p.RMTeam   Kiavash
زیرنویس تمام قسمت های فصل چهارم ::: Movie98 
Farsi/Persian Banshee.Season4.All.HDTV.720p   Kiavash
زیرنویس تمام قسمت های فصل چهارم ::: Movie98 
Farsi/Persian Banshee.Season4.All.HDTV.480p   Kiavash
زیرنویس تمام قسمت های فصل چهارم ::: Movie98 
Farsi/Persian Banshee.Season4.All.HDTV   Kiavash
زیرنویس تمام قسمت های فصل چهارم ::: Movie98 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.HDTV.XviD-FUM by @terminatorss   Anonymous
by: @Terminatorss 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.HDTV.XviD-FUM   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.HDTV.XviD-AFG   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.720p.HDTV.x265-YSTeam   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.720p.HDTV.x264-AVS   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E08.1080p.HDTV.x264-BATV   M.Amir
M.Amir & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E07.PROPER.720p.BATV   Ar@sH
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.PROPER.1080p.BATV   Ar@sH
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.HDTV.XviD-FUM   AMiR_MaGiC
هماهنگ سازی مجدد - AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E07.HDTV.XviD-FUM   M.Amir
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.HDTV.x264-FUM   AMiR_MaGiC
هماهنگ سازی مجدد - AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E07.HDTV.x264-FUM   M.Amir
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.HDTV.x264-FLEET   M.Amir
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.720p.HDTV.x264-FLEET   M.Amir
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS   AMiR_MaGiC
هماهنگ سازی مجدد - AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS   M.Amir
AminGeneral & Milad eMJey > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E06.HDTV.XviD-FUM   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.HDTV.XviD-AFG   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E06.1080p.HDTV.x264-BATV   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.HDTV.XviD-FUM   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.HDTV.XviD-AFG   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.480p.HDTV.x264-RMTeam   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.PROPER.480p.HDTV.x264-mSD   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.HDTV.x264-FLEET   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E05.1080p.HDTV.x264-BATV   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E04.HDTV.XviD-FUM   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.HDTV.XviD-AFG   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.HDTV.x264-KILLERS   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E04.1080p.HDTV.x264-BATV   amingeneral
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.HDTV.XviD-FUM   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.HDTV.x264-FUM   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.HDTV.x264-4yEo   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.720p.HDTV.x264-4yEo   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E03.1080p.HDTV.DD5.1.x264-CasStudio   M.Amir
AminGeneral & M.Amir > TvWorld.info  
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.HDTV.XviD-AFG   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.720p.HDTV.x265-YSTeam   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.REPACK.480p.HDTV.x264-mSD   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.HDTV.x264-KILLERS   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E02.1080p.HDTV.x264-BATV   M.Amir
M.Amir > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-BATV   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.HDTV.XviD-FUM   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.HDTV.XviD-AFG   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.HDTV.x264-KILLERS   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.All.HDTV   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   amingeneral
AminGeneral > TvWorld.info 
Farsi/Persian Banshee.S04.720p.BluRay.x264-DEMAND   saeed_018
هماهنگ شده با نسخه ی بلوری 
Farsi/Persian Banshee.S04.1080p.BluRay.x264-ROVERS   saeed_018
هماهنگ شده با نسخه ی بلوری 
Farsi/Persian Banshee - 04x01 - Someng Out of the Bible.x264-TinyMovieZ.FA   MTKPOP
هماهنگ با نسخه تاینی موویز