لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Doctor Who (2010) S05 - A Christmas Carol - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی اپیزود ویژه ی «یک سرود کریسمس» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir داستان این اپیزود پس از حوادث فصل پنجم اتفاق می افتد  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - Meanwhile in TARDIS part02 - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس مینی اپیزود «در این بین در تاردیس-قسمت دوم» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir 
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - Meanwhile in TARDIS part01 - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس مینی اپیزود «در این بین در تاردیس-قسمت اول» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir