لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

From Dusk Till Dawn: The Series - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01.ALL.720p.WEB.DL   abromandzadeh
 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01.ALL   abromandzadeh
 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01.720p.WEB.DL.DD5.1.x264-ITSat   abromandzadeh
 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.Season.1.All.Episodes.BluRay.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.Season.1.All.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.Season.1.All.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.WEBDl-DS 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.WEBDl-BS 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E10.WEBDL-BS 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.WEBRIP.WEB-DL 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.WEBDL.XviD-FUM 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.WEB-DL.XviD-FUM 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.HDTV-RMTeam 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.HDTV-QCF 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.HDTV-mSD 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.HDTV.Xvid-AFG 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.HDTV 1   SICARIO
[TvCenter] ♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ پایان فصل اول 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.The.Take.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.26 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10.720p.WEB-DL.DD5 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E10. 480p.WEB.DL.DD5.1.H.264.BS 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E09.WEBDL-BS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.WEB-DL.XviD-FUM 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.HDTV-QCF 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.HDTV-mSD 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.HDTV-KILLERS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.Boxman.WEB-DL.XviD-FUM 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E09.Boxman.WEBDL 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.Boxman.HDTV 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.Boxman.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.Boxman.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.720p.WEB-DL.DD5 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E09.480p.WEB-DL.DD5.1 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEBRip.XviD-FUM.etto 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEBRip.XviD-FUM.etto 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEBRip.XviD-FUM.cs 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E08.WEBRip.XviD-EVO 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEBRip.HD 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.WEB-DL 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.La.Conquista.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.La.Conquista.HDTV 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.HDTV-QCF 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.HDTV-mSD 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E08.HDTV 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E07.WEBRip.XviD-FUM 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E07.WEBRip.XviD-EVO 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E07.WEBRip.HD 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E07.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E07.Pandemonium.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E07.Pandemonium.HDTV 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E07.HDTV-QCF 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E07.HDTV-mSD 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E07. HDTV 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E07 . WEB-DL 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E06.WEBRIP-2HD 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.WEBRIP-2HD 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.WEBRIP 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.WEBDL-BS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.Place.Of.Dead.Roads.WEBRIP-TvCenter 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.Place.Of.Dead.Roads.WEBRIP 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.Place.Of.Dead.Roads.WEBDL 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E06.Place.Of.Dead.Roads.HDTV 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E06.HDTV-QCF 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E06.HDTV-mSD 1   SICARIO
[TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.HDTV - 264.QCF 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06.HDTV - 264.MSD 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E06. 1 HDTV 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.WEBRip.XviD-EVO 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.Self.Contained.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.Self.Contained.HDTV 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.HDTV-QCF 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.HDTV-mSD 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E05.HDTV 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E04.WEBRip.XviD-EVO 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E04.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E04.WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E04.Let's.Get.Ramblin'.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E04.Let's Get Ramblin'.HDTV 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E04.HDTV-QCF 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E04.HDTV-mSD 1   SICARIO
♦ PAAD | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E03.WEBRip.XviD-EVO 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E03.WEB-Dl-BS 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E03.WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E03.Mistress.WEBRip.WEB-DL 1   CyrusGreat
[TvCenter] 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E02.WEBRip-2HD 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E02.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E02.WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E02.Blood.Runs.Thick.WEBRIP.WEB-Dl 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E01-WEB-DL 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.the.Series.S01E01-HDTV 1   Mostafa-p
تیم ترجمه IMDB-DL.COM  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E01.WEBRip-2HD 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E01.WEB-Dl-BS 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series.S01E01.Pilot.WEBRIP.WEB-DL 1   SICARIO
♦ S!CAR!O | CyrusGreat ♦ [TvCenter]  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series. S01E08 . HDTV x264.QCF 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series. S01E07 HDTV x264.QCF 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series .S01E08.720p.WEB 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه  
Farsi/Persian From.Dusk.Till.Dawn.The.Series .S01E07.Pandemonium.720p.WEB 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه 
Farsi/Persian From Dusk Till Dawn The Series S01E09 WEB-DL XviD-FUM[ettv] 1   Mostafa-p
IMDB-DL.COM تیم ترجمه