لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Salem.S02E13.The.Witng.Hour.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E13.The.Witng.Hour.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E13.All.Versions (Season Finale)   lostmehrzad
www.9movie.in | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E12.Midnight.Never.Come.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E12.Midnight.Never.Come.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E12.All.Versions   lostmehrzad
www.9movie.in | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E11.On.Earth.as.in.Hell.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E11.On.Earth.as.in.Hell.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E11.All.Versions   lostmehrzad
www.9movie.in | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E10.Til.Death.Do.Us.Part.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E10.Til.Death.Do.Us.Part.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E10.All.Versions   lostmehrzad
www.9movie.in | مترجم : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E09.Wages.of.Sin.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E09.Wages.of.Sin.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E09.All.Versions   lostmehrzad
www.9movie.in | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E08.Dead.Birds.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E08.Dead.Birds.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E08.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا و مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E07.The.Beckoning.Fair.One.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E07.The.Beckoning.Fair.One.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E07.All.Versions   Oceanic 6
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا 
Farsi/Persian Salem.S02E06.Ill.Met.By.Moonlight.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E06.Ill.Met.By.Moonlight.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E06.HDTV.x264-LOL   black swan
دکتر بهزاد  
Farsi/Persian Salem.S02E06.HDTV.x264-LOL   behzad.aval
کاری از دکتر بهزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E06.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E06.720p_HDTV   mohammadmoghadam
ترجمه وتدوین از محمدمقدم 
Farsi/Persian Salem.S02E05.The.Wine.Dark.Sea.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E05.The.Wine.Dark.Sea.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E05.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا و مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E04.Book.of.Shadows.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E04.Book.of.Shadows.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02E04.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : مهرزاد 
Farsi/Persian Salem.S02E03.From.Win.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E03.From.Win.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E03.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : مهرزاد و علیرضا 
Farsi/Persian Salem.S02E02.Blood.Kiss.720p.WEB.DL.DD5.1.H264.ABH   PowerRLS
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا  
Farsi/Persian Salem.S02E02.Blood.Kiss.1080p.WEB.DL.DD5.1.H264.ABH   PowerRLS
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا  
Farsi/Persian Salem.S02E02.All.Versions   Oceanic 6
IranFilm & 9movie | ترجمه : علیرضا 
Farsi/Persian Salem.S02E01.Cry.Havoc.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E01.Cry.Havoc.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-ABH   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد و علیرضا »  
Farsi/Persian Salem.S02E01.All.Versions   lostmehrzad
IranFilm & 9movie | ترجمه : مهرزاد و علیرضا 
Farsi/Persian Salem.S02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem.S02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Juggalotus   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »  
Farsi/Persian Salem S02E01 Cry Havoc WEB-DL H264 ABH   erosman
من فقط هماهنگ کردم و کمی ویرایش 
Farsi/Persian Salem S02 Complete WEB-DL   PowerRLS
« تـرجمـه از مهرزاد »